Zamówienie  
     
  W celu dokonania zakupu wybranego programu należy podać dane potrzebne do wystawienia faktury, nazwę programu oraz sposób dostarczenia: wysłanie za pomocą przesyłki pocztowej, pobranie z internetu.
Zamówienie można przesłać pocztą lub wysłać e-mailem. Zamówienie można złożyć również telefonicznie.

Program zostanie wysłany niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia.