Program Saldo  
   
  Przeznaczenie programu  
     
  Z myślą o usprawnieniu rozliczeń z kontrahentami powstał program Saldo. Ta aplikacja to prosty sposób na kontrolę płatności za wystawione faktury. Program został tak wykonany, by proces rozliczeń był prosty, szybki i jak najbardziej zautomatyzowany.

Obecnie większość programów do wystawiania faktur ma możliwość utworzenia pliku JPK_FA (Jednolity Plik Kontrolny - struktura dotycząca faktur). Dla programu Saldo taki plik jest źródłem danych o wystawionych fakturach. Wykaz faktur znajdujący się w pliku JPK_FA można wczytać do programu do rozliczeń. Jest to podstawowy sposób wprowadzania należności.

Z kolei banki pozwalają swoim klientom na pobieranie historii operacji na rachunku bankowym w formacie MT940. Transakcje zapisane w takim wyciągu można zaimportować do programu Saldo. Wprowadzone w ten sposób wpłaty służą rozliczaniu należności. Jeżeli kontrahent płaci w firmie gotówką, można w programie wystawić dowód wpłaty i zaksięgować transakcję.

Dane z pliku faktur i dane z wyciągów bankowych łączone są według poniższej metody. Każdy kontrahent jest identyfikowany przez NIP i przez numer lub numery rachunków bankowych, z których wpływają należności zgodnie z wystawionymi fakturami. Faktury danego klienta przypisywane są w systemie według NIP, wpłaty bankowe – według numeru rachunku bankowego.
 
     
  Zalety programu  
     
  Najważniejszą cechą programu jest możliwość automatycznego rozliczania kontrahentów, przy spełnieniu określonych, w większości przypadków łatwych obecnie do spełnienia warunków. Korzystanie z programu pozwala szybko uzyskać zestawienie nierozliczonych płatności i szybko zidentyfikować kontrahentów mających zaległości wobec firmy.

Wdrożenie systemu nie powinno zająć dużo czasu. Wczytanie z wyciągu bankowego nazw kontrahentów i ich numerów rachunków bankowych nie potrwa długo. Powiązanie numerów rachunków bankowych z NIP kontrahenta jest czynnością dłuższą, gdyż wymaga większego zaangażowania użytkownika, ale program wspomaga tę czynność.

Program jest prosty w obsłudze, jest wydajnym narzędziem wspierającym rozliczenia z kontrahentami, a przez to pozwala ograniczyć czas potrzebny na te czynności.
 
     
  Minimalne wymagania sprzętowe  
     
 
  1. Komputer PC z systemem Windows
  2. Rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli
  3. Drukarka
  4. 20 MB wolnego miejsca na dysku