Program Różnice Kursowe  
   
  Przeznaczenie programu  
     
  Firmy prowadząc swoją działalność mogą dokonywać transakcji krajowych i zagranicznych, których wartości wyrażane są w walutach obcych. Dla celów księgowych kwoty należności i zobowiązań muszą być wyrażone w walucie polskiej. Ze względu na to, że kursy walut obcych ulegają zmianom, kurs zastosowany do przeliczenia transakcji w momencie jej przeprowadzenia jest zazwyczaj inny niż kurs w momencie jej rozliczenia – powstają wtedy różnice kursowe. Program przeznaczony jest do rozliczania tych różnic.  
     
  Cechy programu  
     
  W programie wprowadzono następujące kategorie transakcji:
1. Sprzedaż – sprzedaż towarów lub usług – faktura sprzedaży
2. Zakup – zakup towarów lub usług – faktura zakupu
3. Wpłata – wpłata na rachunek walutowy
4. Wypłata – wypłata waluty z rachunku walutowego
5. Odsetki – doliczone przez bank odsetki od posiadanych środków walutowych
6. Prowizja – pobrane opłaty bankowe związane z prowadzeniem konta walutowego
7. Kredyt – kredyt walutowy
8. Odsetki od kredytu – pobrane przez bank odsetki związane z udzieleniem kredytu

Rodzaje raportów (wydruków) dostępne w programie:
1. Przeliczenie – przeliczenie kwot dokumentu na walutę polską
2. Różnice kursowe – rozrachunki
3. Różnice kursowe – środki pieniężne
4. Różnice kursowe – rozrachunki – raport szczegółowy
5. Różnice kursowe – środki pieniężne – raport szczegółowy
6. Aktualny stan konta walutowego

Program do różnic kursowych pozwala na wyliczanie różnic kursowych:
- od rozrachunków walutowych między kontrahentami
- od własnych środków pieniężnych na rachunku bankowym
 
     
  Minimalne wymagania sprzętowe  
     
 
  1. Komputer PC z systemem Windows
  2. Rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli
  3. Drukarka
  4. 20 MB wolnego miejsca na dysku