Harmon - pytania i odpowiedzi  
     
  Poniżej zebrano najczęściej zadawane pytania dotyczące programu Harmon. Odpowiedzi na te pytania mogą być szczególnie przydatne dla osób, które pobrały wersję demonstracyjną programu i chciałyby lepiej zapoznać się z jego obsługą. Osoby, które zakupiły program mogą tutaj również znaleźć dodatkowe informacje, które stanowią uzupełnienie instrukcji obsługi programu.  
     
  Jak ustawić w programie aby data była wprowadzana w postaci: dzień-miesiąc-rok?

Sposób wprowadzania daty jest uzależniony od ustawień w Panelu Sterowania. Należy przejść do Panelu Sterowania klikająć przycisk Start i wybierając z menu Ustawienia/Panel Sterowania. Następnie korzystając z aplikacji Ustawienia międzynarodowe (regionalne) ustawić format daty na dd-MM-rrrr

Jak zaznaczyć, że zadanie zostało wykonane?

Należy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na zadaniu, które ma być oznaczone jako wykonane. Zadanie oznaczone jako wykonane jest przekreślane.

Dlaczego program nie wygenerował zadań związanych z PIT-5?

Proszę sprawdzić czy w dokumentach nadzorowanych jest zaznaczone, że mają być generowane zadania związane z PIT-5. Gdy odpowiednie pozycje są zaznaczone proszę sprawdzić czy wprowadzony jest udział właściciela w odpowiedniej firmie i czy zaznaczono pozycję Zadania dołączane do tej firmy.

Posiadam wersję programu z licencją na 4 stanowiska. Dotychczas wykorzystywałem program na jednym stanowisku zapoznając się z funkcjami programu. Teraz chciałbym udostępnić program pracownikom, ale w taki sposób, aby każdy widział informacje tylko z firm, którymi się zajmuje. Czy można to zrobić?

Należy wpisać wszystkich pracowników do kartoteki operatorów. Następnie każdemu pracownikowi - korzystając z opcji uprawnienia - należy dodać uprawnienia do wybranych firm. Po takim zabiegu określony pracownik będzie widział we wszystkich wykazach tylko te firmy do których ma dostęp. Wszelkie wyszukiwania i statystyki będą również dotyczyły tylko tych firm.

Po zainstalowaniu programu i przy próbie jego uruchomienia pojawia się komunikat: Nie udało się połączyć z bazą: .... Co zrobić, aby program się uruchomił?

Program do pracy potrzebuje aby był uruchomiony serwer baz danych Firebird. Jest to bezpłatne oprogramowanie, z którego mogą również korzystać programy innych firm. Gdy na danym komputerze nie był zainstalowany Firebird wtedy program instalacyjny go zainstaluje i ustawi aby się uruchamiał automatycznie. W sytuacji, gdy na danym komputerze jest już zainstalowany Firebird program instalacyjny nie dokonuje zmiany jego ustawień i może wystąpić sytuacja, że program ten trzeba będzie uruchomić ręcznie. Aby to zrobić należy przejść do Panelu Sterowania Windows i uruchomić Firebird Server Manager i kliknąć przycisk Start. Firebird zostanie uruchomiony. Taki komunikat może się pojawiać również wtedy gdy np. zmieniono nazwę foldera, do którego został zainstalowany program Harmon.

Co oznacza liczba stanowisk podana w cenniku?

Liczba stanowisk dotyczy wersji sieciowej programu i oznacza liczbę osób jednocześnie korzystających z programu Harmon, np. wersja na 2 stanowiska oznacza, że w danej chwili 2 osoby mogą wprowadzać, modyfikować i przeglądać dane. Gdy trzecia osoba uruchomi program na swoim stanowisku, wtedy program wyświetli komunikat o przekroczeniu limitu użytkowników i zakończy pracę. Z rozmów telefonicznych wynika, że liczba użytkowników jest często mylona z liczbą firm, którą można obsługiwać w programie. Tymczasem w każdej wersji programu można obsługiwać dowolną liczbę firm.