Polityka prywatności  
  Niniejsza polityka prywatności informuje o sposobach ochrony danych użytkowników korzystających z tego serwisu internetowego.

Serwis nie zbiera informacji o użytkownikach, nie korzysta z plików tekstowych zwanych "cookies", tzn. plików, które są zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, natomiast na poziomie serwera stron www tworzona jest statystyka odwiedzalności poszczególnych stron.

W statystyce znajdują się takie informacje jak:
adres IP
liczba odwiedzin
transfer w KB lub MB
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika
informacje o używanej przeglądarce internetowej

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane z logu serwera nie są udostępniane innym podmiotom, ale może zaistnieć sytuacja, że dane zostaną przekazane upoważnionym do tego organom na podstawie zgodnych z prawem żądań i w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

Wszelkie pytania związane z polityką prywatności i ochroną danych można kierować na adres podany w Kontakt.