Program PIT-36,37/2012  
   
  Przeznaczenie programu  
     
  Bieżąca wersja programu pozwala na wyliczenie i wydruk zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 wraz z odpowiednimi załącznikami. Lista załączników obejmuje formularze: PIT/B, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT-ZG. Program przeznaczony jest dla biur podatkowych rozliczających wielu podatników. Pierwsza wersja programu służyła do rozliczenia podatku dochodowego za rok 1999. Co roku program jest dostosowywany do aktualnie obowiązujących przepisów i wzorów formularzy podatkowych. Możliwa jest wysyłka elektroniczna zeznań do systemu e-Deklaracje.  
     
  Zalety programu  
 
 1. Wygląd okien służących do wprowadzania danych odpowiada rzeczywistym formularzom podatkowym. Pokaż przykładowe okno
 2. Tworzona jest kartoteka podatników dzięki temu w kolejnych latach nie ma potrzeby wprowadzania ponownie danych identyfikacyjnych rozliczanych osób. W razie potrzeby program wczyta również dane z załączników.
 3. Program pozwala na nadruk wprowadzonych informacji na oryginalnych drukach jak również można drukować całe deklaracje. Podgląd wydruku umożliwia ocenę formularza przed wydrukiem.
 4. Z programu można wydrukować polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej na konto urzędu skarbowego.
 5. Dane są weryfikowane na bieżąco, a błędy oznaczane kolorem czerwonym. Przy wykorzystaniu sum kontrolnych sprawdzana jest poprawność numerów identyfikacyjnych takich jak NIP, REGON, PESEL, a także numerów kont bankowych. Dodatkowo okno Weryfikacja zawiera ostrzeżenia i informacje o błędach.
 6. W programie zastosowano szereg funkcji przyspieszających wprowadzanie danych:
 • parametry domyślne - ponieważ większość podatników rozliczających się w danym biurze podatkowym pochodzi z jednego rejonu, można ustawić domyślne wartości dla pól: województwo, powiat, gmina, miejscowość, urząd skarbowy. Wprowadzenie nowego podatnika przy wykorzystaniu parametrów domyślnych powoduje, że powyższe pola zostaną wypełnione automatycznie,
 • program potrafi wykorzystać wcześniej wprowadzone dane, dzięki temu gdy dla jednego podatnika zostały podane informacje dotyczące zamieszkania w postaci województwo, powiat, gmina, miejscowość, kod pocztowy, poczta to przy wprowadzaniu kolejnego podatnika można podać tylko kod pocztowy - program uzupełni pozostałe pola,
 • przepisanie danych adresowych podatnika do pól adresowych małżonka przez kliknięcie jednego przycisku,
 • autouzupełnianie - na podstawie początkowych liter program podpowiada wartość, np: wystarczy podać 2-3 początkowe litery imienia aby wprowadzić pełne imię,
 • z wieloma pozycjami deklaracji związane są dodatkowe formularze ułatwiające wprowadzanie i pozwalające np. zsumować kwoty z faktur czy z innych deklaracji. Pokaż przykładowe okno
 
     
  Minimalne wymagania sprzętowe  
 
 1. Komputer PC z procesorem 200 MHz
 2. Rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli
 3. Drukarka współpracująca z Windows
 4. 8 MB wolnego miejsca na dysku