Aktualności  
     
  Program Zeznania za 2023 r. jest dostępny. Obsługiwane są w nim lata 2022 i 2023. Należy zainstalować aktualizację 2023 r. do foldera, w którym znajdują się zeznania za rok 2022.

Plik do pobrania znajduje się w pozycji menu:
Zeznania - Aktualizacja do wersji 2023
Program instalacyjny nie tworzy nowej ikony na pulpicie. Aplikację Zeznania uruchamia się za pomocą dotychczasowej ikony.

Klikając poniższe linki można pobrać wersje specjalne programów.
Mają one ograniczenia albo czasowe albo funkcjonalne.
Programy działają w oparciu o system baz danych Firebird, który należy zainstalować tylko raz (przy instalacji kolejnego programu należy pominąć instalowanie Firebird).
Przykładowe parametry przy instalacji Firebird zostały podane poniżej na tej stronie.

Pobierz program Zeznania (wer. PIT-37, 38 i 39)

Pobierz program Saldo (pełna wersja do 30.06.2023 r.)

Pobierz program Różnice kursowe (pełna wersja do 30.06.2023 r.)

Informacje dotyczące udostępnionych programów

Udostępniona wersja specjalna programu Zeznania jest pełną wersją jeżeli chodzi o wypełnianie, drukowanie i wysyłkę elektroniczną zeznań PIT-37, PIT-38 i PIT-39 wraz z odpowiednimi załącznikami. Program można wykorzystać do celów prywatnych, można też w nim komercyjnie wypełniać roczne zeznania podatkowe. Pełna wersja komercyjna programu zawiera pozostałe zeznania (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, DSF-1 itp.)

Utworzenie nowego zeznania wygląda następująco: należy kliknąć przycisk Zeznania, później przycisk Zestaw i wybrać Twórz nowe zeznanie z załącznikami, następnie wybrać formularz i załączniki i zapisać dane. Po przejściu do wypełniania formularza można wybrać podatnika przyciskiem obok NIP/PESEL.

Saldo - program do rozliczeń z kontrahentami

Po uruchomieniu programu należy podać dane autoryzujące:
użytkownik: Administrator
hasło: abc

Aby szybko rozpocząć pracę z programem najlepiej jest wczytać kontrahentów z pliku JPK (Wczytanie / Wczytaj kontrahentów z pliku JPK Faktura ) zaznaczając opcję Pobierz numery rachunków bankowych kontrahentów.
W przypadku banku Santander należy pobierać wyciąg MT940 rozszerzony.

Program Różnice Kursowe

Po uruchomieniu programu należy podać dane autoryzujące:
użytkownik: Administrator
hasło: abc

26.01.2023 r. została udostępniona wersja programu Zeznania do rozliczeń za 2022r.

Po zalogowaniu się można pobrać plik aktualizacyjny (Zeznania - Aktualizacja do wersji 2022). Aktualizację należy zainstalować w folderze, w którym znajdują się dane z poprzedniego roku (przy domyślnej instalacji będzie to folder C:\Elsoft\Zeznania).
W menu System znajduje się opcja pozwalająca utworzyć nowe zeznania na podstawie zeznań zeszłorocznych.

21 lutego 2022 r. została udostępniona nowa wersja programu Zeznania.

Program obsługuje teraz:
PIT-16A,
PIT-28 z załącznikami: PIT-28B, PIT/D, PIT/O, PIT/WZR,
PIT-28S z załącznikami: PIT-28B, PIT/O, PIT/WZR,
PIT-36 z załącznikami: PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/ZG, PIT/DS, PIT/M, PIT/WZ,
PIT-36L z załącznikami: PIT/B, PIT/O, PIT/ZG, PIT/DS, PIT/WZ,
PIT-36S z załącznikami: PIT/B, PIT/O, PIT/ZG, PIT/WZ,
PIT-36LS z załącznikami: PIT/B, PIT/O, PIT/ZG, PIT/WZ,
PIT-37 z załącznikami: PIT/O, PIT/D,
PIT-38 z załącznikiem PIT/ZG,
PIT-39 z załącznikiem PIT/ZG.

Po zalogowaniu się można pobrać plik aktualizacyjny (Zeznania - Aktualizacja do wersji 2021). Aktualizację należy zainstalować w folderze, w którym znajdują się dane z poprzedniego roku (przy domyślnej instalacji będzie to folder C:\Elsoft\Zeznania). Program obsługuje dwa lata podatkowe. Po zainstalowaniu, aby zobaczyć zeznania z poprzedniego roku należy zmienić rok podatkowy.
W menu System znajduje się opcja pozwalająca utworzyć nowe zeznania na podstawie zeznań zeszłorocznych.

Organizacja programu do zeznań za 2020 r. jest inna niż w poprzednich latach. Utworzenie nowego zeznania wygląda teraz następująco: należy kliknąć przycisk Zeznania, później przycisk Zestaw i wybrać Twórz nowe zeznanie z załącznikami, następnie wybrać formularz i załączniki i zapisać dane. Po przejściu do wypełniania formularza można wybrać podatnika przyciskiem obok NIP/PESEL.

Na początku marca 2021 r. oferta oprogramowania została rozszerzona o dwa programy:
 • program Saldo do rozliczeń z kontrahentami
 • program Różnie Kursowe – wersja dla biur podatkowych z obsługą wielu firm
Gdy spełnione są pewne warunki program Saldo zapewnia prawie automatyczne rozliczenia z klientami. Dane do programu wczytywane są z programu do wystawiania faktur – plik JPK Faktura. Wpłaty z wyciągu bankowego wczytuje się przez plik w formacie MT-940.

Program do różnic kursowych pozwala na wyliczanie różnic kursowych:
 • od rozrachunków walutowych między klientami
 • od środków pieniężnych na rachunku bankowym
Ceny programów (subskrypcja roczna) Saldo – 90 zł netto, Różnice Kursowe – 120 zł netto.

W tym roku program do rozliczeń rocznych będzie często aktualizowany. Terminy udostępniania kolejnych wzorów formularzy są uzależnione od daty udostępnienia przez Ministerstwo Finansów struktur koniecznych do wysyłki elektronicznej deklaracji (po upływie dwóch tygodni od daty publikacji schematów możliwa jest wysyłka na bramkę systemu e-Deklaracje).

Po zalogowaniu się będą dostępne dwa instalatory związane z programem:
 • Zeznania 2020 - pełna wersja
 • Zeznania 2020 - aktualizacja
Aktualizacji można dokonać którymkolwiek z nich - prościej jednak jest to zrobić instalatorem do aktualizacji. By zbyt często nie aktualizować programu przed pobraniem instalatora można się upewnić jakie zmiany zostały dokonane (wybierając w programie Aktualizacja / Lista zmian).

Program korzysta z systemu Firebird do obsługi baz danych, który musi być zainstalowany i uruchomiony w systemie Windows. Zalecane ustawienia są pokazane poniżej:

Trwają prace nad przygotowaniem programu do zeznań podatkowych za rok 2020. Będą w nim zarówno pity do rozliczenia ryczałtu jak i do podatku dochodowego. W jednym programie będzie możliwa obsługa rozliczeń z kilku lat.

Nowe wzory formularzy:
ustawa z dnia 23 grudnia 2020 r. Dz.U. 2020 r. poz. 2346
ustawa z dnia 30 grudnia 2020 r. Dz.U. 2020 r. poz. 2418


Program Deklaracje 2019 został uzupełniony o deklaracje PIT-11(25), PIT-4R(9).

Od 1 lipca 2017 r. w systemie e-Deklaracje została wprowadzona nowa wersja protokołu komunikacyjnego.

Wysyłka elektroniczna rozliczeń rocznych będzie możliwa po dostosowaniu programu do protokołu TLS 1.2. Aby możliwe było wysyłanie korekt, aplikacje do rozliczeń rocznych za lata 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 zostaną wkrótce dostosowane do nowych wymogów.

Pakiet zawierający aktualizacje wszystkich w/w programów można zakupić za kwotę 40 zł + VAT (23%).

Program Deklaracje 2017 został uzupełniony o deklaracje VAT-7(17), VAT-7K(11), VAT-UE(4), VAT-27(2), VAT-9M(7), VAT-R(13), VAT-Z(5).

Programy do rozliczeń rocznych za 2016 r. są dostepne.

Program Deklaracje 2016 ze wzorami deklaracji PIT-4R(6), PIT-8AR(6) oraz PIT-11(23) jest dostępny.

Programy do rozliczeń rocznych za 2015 r. są dostepne.


Informacja dla doradców podatkowych korzystających z programu Rachmistrz firmy Insert oraz rozliczających apteki

Oferta programów dla biur rachunkowych została rozszerzona o program Epp konwenter, który umożliwia przeniesienie faktur z systemu KS-AOW (program do obsługi aptek) do programu Rachmistrz.

Pobieranie UPO

Program Pity 2013 w wersji do 10.02.2014 r. do pobierania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) wykorzystywał domyślną przeglądarkę internetową. Takie przeglądarki jak Chrome i FireFox wymagają zmiany ustawień, aby udało się otworzyć plik UPO. Informacje o tym są zamieszczone na stronie e-Deklaracje w dziale Pytania i Odpowiedzi pkt. 40 i 42.

Aktualna wersja pozwala uniknąć ww. problemów. W tym celu należy zaktualizować program (link poniżej). W nowej wersji program, aby pobrać UPO uruchamia przeglądarkę Internet Explorer albo program Adobe Reader (zależnie od ustawień użytkownika) – bez względu na ustawienia przeglądarki domyślnej w systemie Windows.

Programy do rozliczeń rocznych posiadają funkcję aktualizacji z poziomu programu. Przed aktualizacją można zapoznać się ze zmianami wykonanymi począwszy od pierwszej wersji programu (pozycja menu Aktualizacja/Lista zmian). Wersje z 16 stycznia i późniejsze pozwalają na takie skonfigurowanie programu, by po jego uruchomieniu odbywało się automatyczne sprawdzanie czy jest nowa wersja.

Użytkownicy programu Pity 2013 mogą pobrać aktualizację klikając poniższy link:
Pobierz aktualizację programu Pity 2013 (wersja z dnia 10.03.2014 r.)

Zmiany w programie Deklaracje 2014:
dodano PIT-4R (4) i PIT-11 (20).

Programy do rozliczeń rocznych za 2013 r. (PIT-28 z załącznikami oraz PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 z załącznikami) są dostępne.

Zmiany w programie Deklaracje 2013:
Dodano CEIDG-1 z załącznikami, NIP-7 (1), VAT-7 (14).

Programy do rozliczeń rocznych za 2012 r. (PIT-28 z załącznikami oraz PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 z załącznikami) są dostępne.

Pobierz wersję demonstracyjną programu PIT-28/2012

Zmiany w programie Deklaracje (2012 r.):
Dodano PIT-11 (19), ZAP-3 (1), UPL-1 (3), NIP-2 (7)

Aktualna wersja programu do rozliczeń rocznych:

PIT-36..39 - wersja z 21.03.2012 r. - wysyłka elektroniczna: dodano wydruk ORD-ZU


Program do rozliczenia ryczałtu za 2011 r. (PIT-28 + załączniki) oraz program do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 + załączniki) są dostępne.

Program Zwrot VAT wer. 5.0 jest dostępny. Aktualna wersja programu oparta jest na formularzu wniosku VZM-1 (5) i załącznikach VZM-1/A, VZM-1/B i VZM-1/C. Są to wzory wniosków obowiązujące od 1 września 2011 r.

Pobierz wersję demonstracyjną programu Zwrot VAT 5.0

Programy do rozliczeń rocznych za 2010 r. (PIT-28 z załącznikami oraz PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 z załącznikami) są dostępne.

Na początku lutego będzie dostępna wersja programu umożliwiająca elektroniczne przesyłanie zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 do systemu e-Deklaracje.

Pobierz wersję demonstracyjną programu PIT-28/2010

Program Deklaracje został uzupełniony o UPL-1 (1), VAT-7 (11), VAT-UE (2), NIP-1 (6), NIP-3 (5), VAT-R(9), PIT-4R (2), PIT-11 (17), VAT-7 (10), PCC-3 (2), PIT-AZ (1) , oświadczenie AZ-O (1) oraz zgłoszenie EDG-1. Aby dokonać aktualizacji należy zalogować się na swoje konto i pobrać plik instalacyjny.


Programy do rozliczeń rocznych za 2008 r. (PIT-28 z załącznikami oraz PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 z załącznikami) są dostępne.

Pobierz wersję demonstracyjną programu PIT-28/2008
Pobierz wersję demonstracyjną programu PIT-36,37/2008

Aktualne wersje programów do rozliczeń rocznych:
PIT-28 - wersja z 3.01.2009 r.
PIT-36, 37 - wersja w 27.03.2009 r.

Użytkownicy posiadający starsze wersje w/w programów (informacja o wersji znajduję się w menu O programie...) mogą dokonać aktualizacji pobierając (po zalogowaniu się) aktualną wersję instalacyjną. Program instalacyjny zachowa wcześniej wprowadzone dane.

Program Zwrot VAT 3.0 jest już dostępny. Wersja ta obsługuje formularz VZM-1 (3), czyli formularz zgodny ze stanem prawnym ustawy na dzień 1 stycznia 2008 r. Dla dotychczasowych użytkowników dostępna jest aktualizacja programu w cenie 25 zł + VAT.

Programy do rozliczeń za 2007 r. (PIT-28 z załącznikami oraz PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 z załącznikami) są już dostępne.

Pobierz wersję demonstracyjną programu PIT-28/2007
Pobierz wersję demonstracyjną programu PIT-36,37/2007


25.04.2007 r. Oferta oprogramowania została rozszerzona o program Kurier, który za pomocą poczty elektronicznej umożliwia pracownikom biura podatkowego powiadamianie klientów o należnych podatkach. Z tego programu mogą korzystać biura podatkowe użytkujące program Buchalter II firmy GRAF-SOFT.

Program Zwrot VAT uzupełniony został o nowe wzory formularzy VZM-1, tzn. formularze w wersji (2). Dla dotychczasowych użytkowników dostępna jest aktualizacja programu w cenie 25 zł + VAT.

19.03.2007 Program Deklaracje uzupełniony został o nowe wzory formularzy - PIT-4R (1) i PCC-3 (1).
Aby dokonać aktualizacji należy po zalogowaniu się pobrać plik Deklar.exe i wkopiować do folderu, w którym został zainstalowany program Deklaracje. Przy domyślnej instalacji będzie to C:\Program Files\Elsoft\Deklar.

!!! Wersja demonstracyjna programu Deklaracje zawiera pełną wersję formularza NIP-3 (4) !!!

Pobierz wersję demonstracyjną programu Deklaracje

27.12.2006 - Programy do rozliczeń rocznych podatku za rok 2006 zostały udostępnione. Programy zawierają deklaracje: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 wraz z odpowiednimi załącznikami.

Pobierz wersję demonstracyjną programu PIT-28/2006
Pobierz wersję demonstracyjną programu PIT-36,37/2006

04.08.2006 r. - nowa wersja programu Logus. Dodano możliwość wprowadzania informacji związanych z dyplomem Zamki Polskie oraz wprowadzano kilka niewielkich zmian zaproponowanych przez użytkowników programu. Zaktualizowana została tabela prefiksów.

19.07.2006 Udostępniona została do sprzedaży uproszczona wersja programu Harmon służącego do usprawnienia pracy biura podatkowego. Program Harmon LT zawiera moduły:
 1. Zadania
 2. Właściciele
 3. Pracownicy
 4. Faktury dostarczone
 5. Rozliczenia
Informacje dotyczące wymienionych modułów można znaleźć w opisie programu Harmon.
Harmon LT w wersji jednostanowiskowej można nabyć w cenie 99 zł + VAT (każde następne stanowisko - 50 zł + VAT).

10.07.2006 W ofercie pojawił się program Przelewy służący do wypełniania, drukowania i ewidencjonowania bankowych poleceń przelewów oraz dowodów wpłat.
Pobierz wersję demonstracyjną programu Przelewy

4.05.2006 Programy Deklaracje i Deklaracje AKT uzupełnione zostały o aktualny wzór formularza NIP-2, co oznacza, że aktualnie obsługują one następujące formularze NIP: NIP-1(4), NIP-2(4), NIP-3(4), NIP-2/A(4), NIP-B(4), NIP-C(4), NIP-D(4). Dotychczasowe ( tzn. w wersji (3) ) wzory formularzy NIP mogą być stosowane nie dłużej niż do dnia 15 maja 2006 r.
Aby dokonać aktualizacji należy po zalogowaniu się pobrać plik Deklar.exe (lub Deklar_AKT.exe) i wkopiować do folderu, w którym został zainstalowany program Deklaracje (Deklaracje AKT). Przy domyślnej instalacji będzie to C:\Program Files\Elsoft\Deklar.
!!! Wersja demonstracyjna programu Deklaracje zawiera pełną wersję formularza NIP-3 !!!

Pobierz wersję demonstracyjną programu Deklaracje
Pobierz opis programu Deklaracje AKT

Program do tworzenia wniosków o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (formularze VZM-1, VZM-1/A, VZM-1/B) został udostępniony w wersji demonstracyjnej.

Program Deklaracje uzupełniony został o aktualne formularze PIT-4, PIT-5, PIT-5L i VAT-7, tj. deklaracje wg wzorów: PIT-4(17), PIT-5(15), PIT-5L(3), VAT-7(9).
Po zalogowaniu należy pobrać plik Deklar.exe i wkopiować do folderu, w którym został zainstalowany program Deklaracje. Przy domyślnej instalacji będzie to C:\Program Files\Elsoft\Deklar.

Od 6.01.2006 r. dostępna jest aplikacja do zeznań rocznych podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 z załącznikami).

Oferta oprogramowania została rozszerzona o dwie wersje programu Deklaracje, w których wprowadzanono pewne ograniczenia i jednocześnie obniżono cenę. Są to:

Deklaracje AKT - program przeznaczony dla biur podatkowych. Pozwala na tworzenie deklaracji dla dowolnej liczby podatników, ale ograniczony do tworzenia deklaracji zgłoszeniowych i aktualizacyjnych tj. deklaracji NIP-1, NIP-2, NIP-3 (i załączniki NIP-1/A, NIP-2/A, NIP-B, NIP-C, NIP-D), VAT-R, VAT-R/UE, VAT-Z.

Deklaracje SAM - program przeznaczony dla podatników rozliczających się indywidualnie. W tej wersji dostępne są wszystkie wzory formularzy z pełnej wersji, ale do kartoteki można wprowadzić tylko 5 podatników.

Przez rok od momentu zakupu programu Deklaracje, Deklaracje AKT i Deklaracje SAM można pobierać z internetu aktualizacje tych programów, co pozwala zapewnić aktualność obowiązujących wzorów formularzy.