Zwrot VAT  
   
  Przeznaczenie programu  
     
  Program jest przeznaczony do tworzenia wniosków o zwrot podatku VAT za materiały budowlane. Oparty jest na formularzach VZM-1, VZM-1/A, VZM-1/B i VZM-1/C dostępnych w urzędach skarbowych. Aktualna wersja programu obsługuje formularze wprowadzone we wrześniu 2011 r. Utworzone formularze można drukować na oryginalnych drukach (nadrukowywane są wtedy określone informacje w odpowiednich miejscach), możliwy jest także wydruk całości formularza na czystych kartkach formatu A4. Wprowadzone informacje są przechowywane w systemie co ułatwia przeglądanie wypisanych wniosków i wypełnianie nowych.
 
     
  Opis programu  
  W programie prowadzona jest kartoteka podatników i powiązanych z nimi wniosków o zwrot podatku VAT za materiały budowlane. Dane wybranych podatników mogą być wczytane z programów do rozliczeń rocznych: PIT-28/2005 oraz PIT-36,37/2005. Załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa zawierający wykaz materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane 22% stawką został wprowadzony do systemu w celu ułatwienia wyszukiwania oraz wprowadzania danych. Tworzenie wykazu faktur i wartości poniesionych wydatków wspomagane jest przez listę sprzedawców wraz z numerami NIP. Po wprowadzeniu sprzedawcy do wykazu można wybierać sprzedawcę przez nazwę, a NIP sprzedawcy zostanie wprowadzony automatycznie. Program na formularzach VZM-1/A oraz VZM-1/B obok NIP sprzedawcy wyświetla też nazwę firmy co pozwala uniknąć pomyłek związanych z błędnym wprowadzeniem NIP.
  1. Wprowadzanie danych - formularze ekranowe przeznaczone do wprowadzania danych dość wiernie przedstawiają rzeczywiste deklaracje, co z pewnością ułatwia orientację w formularzu i pozwala na łatwe i szybkie wprowadzanie danych. Tam gdzie jest to możliwe program wylicza odpowiednie kwoty, reaguje też na ich zmianę przez przeliczenie formularza i wyświetlenie aktualnych wartości. Na podstawie danych z deklaracji wprowadzonych w systemie tworzone są tzw. słowniki, które pozwalają na szybki wybór z listy wprowadzonych już wartości. W ten sposób są tworzone słowniki: urzędy skarbowe, kraje, powiaty, gminy, ulice itp.
  2. Kontrola poprawności danych we wniosku - z każdym formularzem powiązana jest zakładka Weryfikacja. Tam są wyświetlane informacje dotyczące poprawności wprowadzonych danych. Jeżeli w formularzu występuje błąd program podaje numer błędnej pozycji i krótki opis błędu. Weryfikacja sum kontrolnych dla NIP, PESEL, numeru konta bankowego pozwala na ograniczenie pomyłki błędnego ich wprowadzenia.

  3. Nadruk na oryginalnym formularzu – program ma możliwość nadruku wprowadzonych danych na drukach pobranych w urzędzie skarbowym. Ustawienia w programie pozwalają na określenie przesunięcia wydruku co może być przydatne w przypadku niektórych drukarek, w większości bowiem nadruk powinien się odbywać we właściwym miejscu bez określania przesunięcia - dzięki informacjom ze sterownika drukarki. Użytkownik ma możliwość określenia nazwy i wielkości czcionki, która zostanie użyta do wydruku.

  4. Podgląd i wydruk wniosków – użytkownik ma możliwość podglądu i wydruku każdego z formularzy VZM. Pogląd pokazuje w sposób możliwie dokładny jak zostanie wydrukowany formularz. Przy wydruku całych formularzy wprowadzono możliwość określenia czy mają być drukowane cieniowania występujące na oryginalnych formularzach.

 
  Program pozwala na wprowadzenie dowolnej ilości podatników i utworzenie dowolnej liczby wniosków dla każdego z tych podatników.

Program działa w systemie operacyjnym Windows w wersjach 98/ME/NT/2000/XP.
 
     
  Minimalne wymagania sprzętowe  
 
  1. Komputer PC z procesorem 200 MHz, 16 MB RAM
  2. Rozdzielczość ekranu 800x600
  3. Drukarka współpracująca z Windows
  4. 8 MB wolnego miejsca na dysku