Logus - oprogramowanie dla krótkofalowców  
   
  Przeznaczenie programu  
     
  Program Logus jest kierowany przede wszystkim do krótkofalowców pracujących emisjami fonicznymi i CW na pasmach KF i UKF. Głównym zadaniem programu jest ułatwienie prowadzenia logu do zapisu łączności. Na podstawie wprowadzonych informacji pozwala tworzyć różnorodne statystyki i zestawienia, wyposażony jest także w obsługę wydruku etykiet na karty QSL. Dzięki łatwości obsługi i zrealizowanym funkcjom Logus może być podstawowym programem dla każdego krótkofalowca. Cenną cechą programu jest dostosowanie do polskich realiów.
Pokaż okno główne programu
 
     
  Opis programu  
 
W programie prowadzony jest log, w którym zapisywane są dane o przeprowadzonych łącznościach. Zakres możliwych do wprowadzenia informacji jest dość szeroki i obejmuje: datę i godzinę przeprowadzenia łączności, znak korespondenta, pasmo, typ emisji, raport nadany, raport odebrany, imię korespondenta, QTH, SPPA, IOTA, lokator, QSL Manager, potwierdzenie wysyłki i odbioru kart QSL, kontynent, strefa ITU, strefa CQ, notatki. Łączności są wyświetlane w postaci tabeli lub formularza, a funkcje wyszukiwania pozwalają na łatwe i szybkie poruszanie się wśród istniejących zapisów. Na ekranie można - oprócz wprowadzonych danych - zobaczyć dodatkowe informacje dotyczące łączności:
 1. podmiot DXCC (wyznaczony na podstawie znaku stacji),
 2. odległość i azymut (wyznaczone na podstawie lokatorów),
 3. nazwa wyspy (z symbolu IOTA),
 4. ostatnia łączność z daną stacją (data, godzina, pasmo) Pokaż.
Na podstawie logu można tworzyć statystyki:
 1. statystyka zaliczonych i potwierdzonych podmiotów DXCC z rozbiciem na pasma od 160 m do 23 cm, Pokaż
 2. statystyka zaliczonych i potwierdzonych podmiotów DXCC w paśmie KF,
 3. statystyka zaliczonych i potwierdzonych podmiotów we współzawodnictwie IOTA,
 4. statystyka zaliczonych i potwierdzonych powiatów we współzawodnictwie SP Powiat Award, Pokaż
 5. statystyka zaliczonych i potwierdzonych lokatorów w czterech pasmach UKF, Pokaż
 6. statystyka zaliczonych i potwierdzonych stef ITU i CQ Pokaż.

Obsługa wydruku naklejek adresowych na karty QSL ma za zadanie usprawnić przygotowanie i wysyłkę kart. Program sam wyszuka odpowiednie łączności i umieści je w polu edycyjnym, wystarczy tylko zaznaczyć pozycje, które mają się znaleźć na wydruku i wybrać pozycję Drukuj, aby zostały wydrukowane etykiety Pokaż. Lista dostępnych wzorów etykiet adresowych może być łatwo rozszerzana o kolejne pozycje, bowiem użytkownik ma możliwość definiowania własnych wzorów przez podanie odpowiednich wymiarów Pokaż.

W programie zadbano o współpracę z innymi programami poprzez obsługę wymiany danych za pomocą pliku w formacie ADIF. Fukcje importu i eksportu danych realizują to zadanie. Import danych umożliwia wczytanie logu z innego programu i późniejsze jego wykorzystanie w systemie.

Przy projektowaniu programu szczególny nacisk położono na łatwość i szybkość wprowadzania danych oraz kontrolę ich poprawności.

Przy dopisywaniu nowej łączności domyślnie wprowadzana jest bieżąca data i godzina (UTC), ale datę można również ustawić na stałe, gdy np.: wpisywane są zaległe łączności. Wprowadzenie znaku stacji w przypadku gdy w systemie jest już zapisana jakaś łączność z tą stacją powoduje automatyczne wypełnienie odpowiednich pól edycyjnych: imię korespondenta, miejscowość (QTH), lokator, SPPA, IOTA, QSL Manager, również dane z callbook'a programu Logus wspomagają wprowadzanie łączności. Program wypełnia niektóre pola wartościami domyślnymi, np. po podaniu typu emisji pola raport nadany i raport odebrany wypełnią się wartościami domyślnymi (59 lub 599). Wiele informacji jest zawartych w znaku wywoławczym korespondenta, program stara się je w maksymalnym stopniu wykorzystać do ułatwienia wprowadzania i dzięki temu pola: kontynent, strefa ITU i strefa CQ są uzupełniane automatycznie.
Przed zapisem jest weryfikowana poprawność wszystkich wprowadzonych danych. W przypadku niewykrycia żadnych błędów program zapisze dane w logu.
     
  Callbook  
 
Począwszy od wersji 2.0 w programie dostępny jest callbook. Program dostarczany jest z pustą listą stacji krótkofalarskich. Użytkownik przy pomocy dodatkowego programu (LogusIMP) może uzupełniać zawartość callbook'a na podstawie danych z posiadanych już programów lub pobierając odpowiednie, powszechnie dostępne w internecie pliki z danymi. Callbook znacznie przyspiesza wprowadzanie danych - wpisanie znaku wywoławczego stacji powoduje wypełnienie określonych pól informacjami z callbook'a (imię, miejscowość, lokator, województwo, powiat). Aby szybko znaleźć w callbook'u potrzebne informacje można użyć wyszukiwania prostego (wyszukiwanie wg znaku wywoławczego) lub wyszukiwania złożonego, które daje bardzo duże możliwości tworzenia nawet bardzo skomplikowanych warunków wyszukiwania.

  Aktualizacje  
 
Podczas pracy z programem można zauważyć, że wyświetlane są dodatkowe informacje związane z aktualną łącznością, np.: podmiot wg listy DXCC, IOTA. Program zawiera bowiem kilka wykazów (list), które będzie można bezpłatnie aktualizować poprzez pobranie z internetu i podczytanie odpowiedniego pliku.
W przypadku wykonania drobnych zmian w programie i dodanie funkcji, które nie wymagają dużego nakładu pracy - aktualizacja będzie bezpłatna. Tylko dodanie nowych modułów lub znaczne rozbudowanie programu będzie się wiązało z koniecznością opłaty za aktualizację, która nie powinna być większa niż 10-15 zł.
Wszelkie uwagi użytkowników dotyczące programu, propozycje jego usprawnienia i wyposażenia w nowe, przydatne funkcje są skrupulatnie gromadzone i będą wykorzystane w kolejnych wersjach.

  Minimalne wymagania sprzętowe  
 
 1. Komputer PC z procesorem 200 MHz, 16 MB RAM
 2. Rozdzielczość ekranu 800x600
 3. Drukarka współpracująca z Windows
 4. 8 MB wolnego miejsca na dysku
 
  Dodatkowe informacje  
 
Dodatkowe informacje dotyczące programu można znaleźć w Świat Radio 11/2005 w artykule Logus - polski program do logowania łączności (str.15).

Pobierz wersję demonstracyjną programu Logus

 
  Zamówienie  
 

Zamówienie na program Logus można złożyć telefonicznie, listownie lub wysyłając wiadomość e-mail. W zamówieniu należy podać swój znak wywoławczy. Dla każdego użytkownika jest tworzony specjalny plik konfiguracyjny. Podgrywając ten plik do folderu, w którym znajduje się wersja demonstracyjna dostępna na stronie internetowej, otrzymuje się pełną wersję programu. Plik konfiguracyjny jest wysyłany e-mailem po wpłacie kwoty 49,20 zł na podany rachunek bankowy. Numer rachunku bankowego zostanie podany po złożeniu zamówienia.