Harmon - obsługa biura podatkowego  
   
  Przeznaczenie programu  
     
  Program służy do usprawnienia pracy biura podatkowego obsługującego podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję ryczałtu i najmu. Funkcje programu zapewniają szybki dostęp do informacji, ułatwiają kontrolę przekroczenia limitów i ograniczeń wynikających z przepisów podatkowych, pozwalają określić jakie deklaracje podatkowe powinny być złożone dla poszczególnych podatników i kontrolować przebieg wykonania tych deklaracji. Inne funkcje służą przekazaniu podatnikowi informacji o kwotach płatności podatkowych (wydruk, e-mail, przelew). Dzięki programowi można również prowadzić rozliczenia z klientami biura. Pokaż okno główne programu  
     
  Organizacja pracy  
 
W przypadku dużej ilości klientów łatwo stracić orientację w kwestiach co zostało już zrobione, a czym należy się w danej chwili zająć. Specjaliści od organizacji pracy zalecają zrobić listę zadań do wykonania i później wykonywać zadania zgodnie z tą listą. Korzystne jest również posortowanie zadań ze względu na wagę. Umiejętność właściwego zorganizowania pracy przychodzi z czasem. Program Harmon jest do tego podstawą na tyle solidną, że warto właśnie od niego zacząć, zwłaszcza, że zaprojektowany został przez doradców podatkowych i powstał, gdy liczba obsługiwanych firm stała się zbyt duża, aby kontrolować wykonane zadania w sposób tradycyjny - za pomocą kartki i ołówka. Złożenie formularzy PIT-4, PIT-5, PIT-5L, VAT-7, dokumentów ZUS itp. dla wszystkich obsługiwanych firm, które tego wymagają jest sprawą kluczową dla biura podatkowego. Program pozwala łatwo to kontrolować. Łatwiej też dopilnować ostatecznych terminów wykonania zadań.

 
  Podstawowe moduły programu  
 
 1. Zadania - na podstawie wprowadzonych parametrów firmy program generuje listę zadań do wykonania. Dla każdego zadania określony jest dokument, którego dotyczy zadanie i czynność związana z tym dokumentem. Dokumenty nadzorowane to między innymi: dokumentacja księgowa (KPiR, ryczałt, najem), VAT-7, ZUS, PIT-4, PIT-8A, PIT-8B, PIT-11, PCC-2, PIT-5, PIT-28, PIT-36.Czynności to: wprowadzenie, wyliczenie, sprawdzenie, wydruk, złożenie. Użytkownik sam określa, które dokumenty i czynności będą nadzorowane. Można też dopisywać własne, nietypowe zadania. Program rejestruje kto i kiedy wykonał dane zadanie. W każdej chwili można sprawdzić jakie zadania zostały wykonane, a jakie czekają na wykonanie. Dzięki dodatkowym informacjom, które program pozwala wprowadzić przy zadaniach jest możliwość:
  • wydrukowania zobowiązań podatkowych firmy,
  • wysłania pocztą elektroniczną informacji o wymaganych płatnościach,
  • wydrukowania polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego.
  Pokaż ekran Dokumenty nadzorowane
  Pokaż ekran Tworzenie zadań
  Pokaż ekran Zadania
  Pokaż ekran Zadania Szukaj

 2. Właściciele - obsługa informacji dotyczących właścicieli, prowadzonej przez nich działalności, udziałach w firmach, dokumentach nadzorowanych przy tworzeniu zadań związanych z właścicielami. W tym module są również gromadzone informacje o zwolnieniach lekarskich właścicieli.
  Pokaż ekran Właściciele

 3. Pracownicy – obsługa informacji dotyczących pracowników (przebieg zatrudnienia, urlopy, chorobowe, opieka, dokumenty pracownicze). Funkcje wyszukiwania ułatwiają przygotowanie deklaracji ZUS, pozwalają na kontrolę terminów ważności badań lekarskich, szkolenia BHP i innych dokumentów o określonym terminie ważności. Pokaż ekran Pracownicy

 4. Faktury dostarczone – można odnotowywać fakt dostarczenia przez klienta faktur i innych dokumentów księgowych z danego miesiąca. Ta informacja jest podstawą podjęcia decyzji o kolejności księgowania faktur poszczególnych firm. Jedną z funkcji tego modułu jest utworzenie listy firm, które jeszcze nie dostarczyły faktur. Pokaż ekran Faktury dostarczone

 5. Rozliczenia - moduł pozwala na prowadzenie ewidencji wystawionych faktur oraz dokonanych wpłat. Na bieżąco wyświetlany jest stan rozliczenia z wybraną firmą. Funkcja wyszukiwania pozwala na przeglądnięcie i wydruk listy firm mających do uregulowania płatności za wykonane usługi. Oprócz nazwy firmy podana jest wtedy kwota zadłużenia. W przypadku dokonania wpłaty, z programu można wydrukować potwierdzenie zapłaty. Pokaż ekran Rozliczenia

 6. VAT – pozwala na kontrolę obrotu do VAT, czyli wyznaczenia momentu przekroczenia określonej przepisami kwoty obrotu powodującej utracę zwolnienia podatkowego.

 7. Kasa – pozwala na kontrolę obrotu, którego przekroczenie powoduje konieczność instalacji kasy fiskalnej. Częścią tego modułu jest kartoteka kas fiskalnych. Pokaż ekran Obrót Kasa

 8. Odsetki - pozwala wyliczyć odsetki od zaległości podatkowych i ustawowych. Pokaż ekran Odsetki

 9. Poczta - bezpośrednio z programu można wysyłać wiadomości elektroniczne do właścicieli firm, dla których podano adres e-mail. Jeżeli przy wykonaniu określonych deklaracji podatkowych w module Zadania wprowadzono informację o wyliczonych kwotach to można automatycznie wygenerować e-mail dotyczący należności podatkowych za dany miesiąc. Pokaż ekran Wyślij e-mail
 
  Program pozwala na obsługę dowolnej ilości firm. Pracownicy biura podatkowego - na podstawie nadanych uprawnień - mogą mieć dostęp do wszystkich lub tylko do określonych firm.  
     
  Minimalne wymagania sprzętowe  
 
 1. Komputer PC z procesorem 200 MHz, 16 MB RAM
 2. Rozdzielczość ekranu 800x600
 3. Drukarka współpracująca z Windows
 4. 8 MB wolnego miejsca na dysku