Deklaracje 2.0 - program do wypełniania deklaracji podatkowych  
   
  Przeznaczenie programu  
     
  Program Deklaracje jest przeznaczony do wypełniania formularzy podatkowych dostępnych w urzędach skarbowych. Można w nim tworzyć deklaracje zgłoszeniowe, aktualizacyjne i rozliczeniowe. Utworzone deklaracje można drukować na oryginalnych formularzach (nadrukowywane są wtedy określone informacje w odpowiednich miejscach formularza). Program pozwala również na wydruk całości formularza na czystych kartkach. Wprowadzone informacje są przechowywane w systemie co ułatwia przeglądanie wypisanych deklaracji i wypełnianie nowych. Program jest ciągle rozwijany i sukcesywnie dołączane są nowe formularze oraz aktualizowane już istniejące.
Pokaż okno główne programu
 
     
  Opis programu  
  W programie prowadzone są dwie kartoteki - kartoteka podatników indywidualnych i kartoteka firm. Dane z tych kartotek stanowią podstawę do wypełniania określonych deklaracji. Po wybraniu nowego formularza program wypełni automatycznie część pól. Będą to głównie dane identyfikacyjne podatnika, ale w niektórych przypadkach program wczyta także odpowiednie dane z poprzedniej deklaracji. W ten sposób otrzymuje się formularz, w którym liczba pól do wypełnienia jest minimalna.
 1. Wprowadzanie danych - formularze ekranowe przeznaczone do wprowadzania danych dość wiernie przedstawiają rzeczywiste deklaracje, co z pewnością ułatwia orientację w formularzu i pozwala na łatwe i szybkie wprowadzanie danych. Tam gdzie jest to możliwe program wylicza odpowiednie kwoty, reaguje też na ich zmianę przez przeliczenie formularza i wyświetlenie aktualnych wartości. Na podstawie danych z deklaracji wprowadzonych w systemie tworzone są tzw. słowniki, które pozwalają na szybki wybór z listy wprowadzonych już wartości. W ten sposób są tworzone słowniki: urzędy skarbowe, kraje, powiaty, gminy, ulice itp.
  Pokaż przykładowe okno wprowadzania

 2. Kontrola poprawności danych w deklaracji - z każdym formularzem powiązana jest zakładka Weryfikacja. Tam są wyświetlane informacje dotyczące poprawności wprowadzonych danych. Jeżeli w formularzu występuje błąd program podaje numer błędnej pozycji i krótki opis błędu. Weryfikacja sum kontrolnych dla NIP, PESEL pozwala na ograniczenie pomyłki błędnego ich wprowadzenia.

 3. Nadruk na oryginalnym formularzu – program ma możliwość nadruku wprowadzonych danych na drukach pobranych w urzędzie skarbowym. Ustawienia w programie pozwalają na określenie przesunięcia wydruku co może być przydatne w przypadku niektórych drukarek, w większości bowiem nadruk powinien się odbywać we właściwym miejscu bez określania przesunięcia - dzięki informacjom ze sterownika drukarki. Użytkownik ma możliwość określenia nazwy i wielkości czcionki, która zostanie użyta do wydruku.

 4. Podgląd i wydruk deklaracji – użytkownik ma możliwość podglądu i wydruku każdej deklaracji. Pogląd pokazuje w sposób możliwie dokładny jak zostanie wydrukowana deklaracja. Przy wydruku całych deklaracji wprowadzono możliwość określenia czy mają być drukowane cieniowania występujące na oryginalnych formularzach. Pozwoli to na obniżenie kosztów związanych z eksploatacją drukarki.

 5. Dostępne deklaracje - aktualnie program pozwala na wydruk deklaracji zgłoszeniowych i aktualizacyjnych NIP. Są to deklaracje NIP-1, NIP-2, NIP-3 wraz z właściwymi dla nich załącznikami (NIP-1/A, NIP-2/A, NIP-B, NIP-C, NIP-D). Dostępne są deklaracje rozliczeniowe: PIT-4, PIT-4R, PIT-5, PIT-5L, PIT-8A, PIT-11/8B, PIT-13, PCC-1, PCC-2, PCC-3, CIT-2, IFT-1/IFT-1R. Z deklaracji VAT: VAT-7, VAT-R, VAT-R/UE, VAT-Z, VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B.
 
  Program pozwala na obsługę dowolnej ilości podatników indywidualnych i firm.  
     
  Minimalne wymagania sprzętowe  
 
 1. Komputer PC z procesorem 200 MHz, 16 MB RAM
 2. Rozdzielczość ekranu 800x600
 3. Drukarka współpracująca z Windows
 4. 8 MB wolnego miejsca na dysku